Záujmové útvary

2007/2008

 

Útvar

Vedúci útvaru

1

CESTOVANIE PO SVETE

Ádám Norbert

2

CESTOVANIE PO SVETE

Ádámová Tünde

3

INFORMAČNO-KOM.TECHN.

Ádámová Tünde

4

HÁDZANÁ

Figei Tibor

5

FUTBALOVÝ KRڎOK

Figei Tibor

6

NAVLIEKANIE KORALKOV

Csobóová Tünde

7

TANEČNÝ-FOLK. KRڎOK

Csobóová Tünde

8

PLETIEM, ŠIJEM, HÁČKUJEM

Kamarášová Katarína

9

ČITATEźSKÝ KRڎOK

Balogová Renáta

10

MATEMATICKÉ HRY

Jakabová Gabriela

11

ZÁKLADY V.T.

Szabóová Andrea

12

TANEČNÝ-FOLK. KRڎOK

Ádámová Judita

13

DRAMATICKÉ HRY

Mihályová Agneša