SڍAŽE

V ŠKOLSKOM ROKU 2007/2008

 

SڍAŽ

MIESTO

ŽIAK

PEDAGÓG

Minifutbal

Najlepší hráč

Horváth Tomᚠ8.B

Figei Tibor

Romarim

3.

Botos Béla 8.A

Nagyferencová K.

Dobré slovo

1.kat. – 2.

Blaskovicsová Tímea 3.A

Szabóová Andrea

 

1.kat. – 3.

Styavina Daniel 1.A

Mihályová Agnesa

 

2.kat. – 1.

Bede Krisztina 6.A

Borosová Elvíra

 

2.kat.- 2.

Mihály Máté 6.A

Borosová Elvíra

 

3.kat. – 1.

Kovácsová Kristína 9.A

Borosová Elvíra

 

3.kat. – 1.

Báthoryová Bianka 8.A

Borosová Elvíra

 

3.kat. – 3.

Sallaiová Henriett 8.A

Borosová Elvíra

Olympiáda v angl.jaz.-o.k.

4.

Mihály Máté 6.A

Ádám Norbert

Vybíjaná

2.

Dievčatá 6.A, 6.B

Figei Tibor

Viacboj

6.

Borbás Mario 9.A

Figei Tibor

„Poznaj slovenskú reč“

1.

Sallaiová Henriett 8.A

Borosová Elvíra

 

Zlaté pásmo

Kissová Zuzana 8.A

Borosová Elvíra

 

1.

Fehér Peter 4.A

Jakabová Gabriela

Pekná maďarská reč

2.

Kovácsová Kristína 9.A

Dohnányi Éva

 

3.

Váradiová Renáta 9.A

Dohnányi Éva

Hádzaná

2.

Dievčatá 8.A, 9.A

Figei Tibor

 

 

 

 

Pekná maďarská reč    Krajské kolo

1.

Kovácsová Kristína 9.A

Dohnányi Éva

 

 

 

 

Výtvarná a literárna súaž Istvána Ferenczyho

1.

2.

            

3.

Oklevél

Szántóová Dalma 8.A

Fodorová Judita,

Kovácsová Kristína 9.A

Botos Vojtech 8.A

Mátéová Tímea 6.B

Rácz Ladislav 7.A

Nagyferencová Katarína

 

Súaž v prednese poézie a prózy

Okresné kolo

 

 

 

 

 

 

Celoslovenské kolo

I.kat.vers 1.

II.kat.vers 3.

II.kat.próza 2.

II.kat.próza 4.

III.kat.vers 1.

III.kat.vers

III.kat.próza 1.

III.kat.próza 2.

 

3.

3.

 

Sallaiová Gréta 2.A

Bede Krisztina 6.A

Mihály Máté 6.A

Kovácsová Orsolya 6.A

Kovácsová Krisztína 9.A

Gorondiová Eunika 8.A

Báthoryová Bianka 8.A

Szántóová Dalma 8.A

 

Sallaiová Gréta 2.A

Kovácsová Kristína 9.A

Ádámová Judita

Dohnányi Éva

 

 

 

 

 

 

 

Ádámová Judit

Dohnányi Éva

Škola v Európe

3.

Kaločai Pavol 4.B

Balogová Renáta

Olympiáda v chémií

5.

Petruszová Flóra 9.A

Bodorová Zuzana

Matematika “Pitagorias” Okresné kolo

1.

 

3.

 

4.

 

 

5.

Sallaiová Henriett 8.A

Bui Van Klaudia 8.A

Demjén Gergő 6.A

Zibrin Daniel 6.A

Burszki Mátyás 4.A

Csank Daniel 4.A

 

Mészárosová Klaudia 3.A

Kubačka Ferenc 3.A

Kubačková Gizela

 

Kamarásová Katarína

 

Jakabová Gabriela

 

 

Bálint Szabó Andrea

Matematika “Pitagorias” Okresné kolo

1.

Demjén Gergő 6.A

Kamarásová Katarína

Matematická súaž Ilony Zrínyiovej

3.

 

 

1.

 

3.

Fehér Peter 4.A

Csank Daniel 4.A

Burszki Mátyás 4.A

Bui Van Klaudia 8.A

Szántóová Dalma 8.A

Demjén Gergő 6.A

Mihály Máté 6.A

Bede Krisztina 6.A

Jakabová Gabriela

 

 

Kubačková Gizela

 

Kamarásová Katarína

Poznaj slovenskú reč     Krajské kolo

2.

1.

Fehér Peter 4.A

Sallaiová Henriett 4.A

Jakabová Gabriela

Borosová Elvíra

Súaž v prednese poézie “Egressy Béni”

2.

5.

2.

5.

Czakóová Gabriela 4.A

Farkasová Ivetta 4.A

Fodorová Judita 9.A

Váradiová Renáta 9.A

Jakabová Gabriela

 

Dohnányi Éva

Junior WEB

Diplom

9.A

Bató József

McDonald´s Cup

3.

chlapci 2.A, 3.A, 4.A

 

Expert

Top Expert Slovenska

Expert na anglický jazyk a na dejiny

 

Top Expert Slovenska

Expert na anglický jazyk a na dejiny

 

Expert na dejiny

 

Sallaiová Henriett 8.A

 

 

 

Bui Van Klaudia 8.A

 

 

Váradiová Renáta 9.A

 

 

 

 

 

Ádám Norbert

Angyal Ladislav