INFORMÁCIE:

    Adresa školy:

    ZŠ s VJM Istvána Ferenczyho
    Novomeského 2070
    979 01 Rimavská Sobota

    Telefon:
047/5649216
    Mobil:    0905/716493

    Hospodárka:
047/5649216

    E-mail:
ferenczy@yahoo.com               
Informácie podža zákona NR SR

        Sprava  ZS 20.06.07