FERENCZY ISTVÁN

(1792 - 1856)

Rimaszombatban született 1792. február 24-én; szülőháza az egykori Kispáston állt, de a városrendezés során lebontották.

Apja lakatosmesternek akarta nevelni, Körmöcön, Selmecen és Beszter­cebányán taníttatta. Kitanulta a pénzverést és a vésést, ami annyira megtetszett neki, hogy minden szabad órájában pecsétnyomókat és gyűrűket készített. Az izmos tatár-arcú legény egy napon búcsút vett szüleitől, hogy bejárja hazáját, Budát, Bécset, majd a kék egű Itáliát - hogy lásson és tanuljon, s lerakja a hazai szobrászművészet alapjait. A fiú, aki költő módjára ábrándozott, szerette a verseket és latin költőket betűzgetett, Bécsben a Szent Anna Akadémia növendéke lett, Budán pedig akadémiai pályadíjat nyert egyik domborművével. Aztán Rómába ment, a szobrászok Mekkájába. Rómában Canova-nál tanult, majd a dán Thorvaldsen irányítása alatt dolgozott. Visszatérése után Debrecenben, Budán és Esztergomban élt. Ám a Pásztorlányka, a Brunswik-emlékmű, az Eurydiké alkotója végül is tönkrement, s fáradtan, betegen hazatért Rimaszombatba - meghalni. Ezekben az években fedezte fel és tanította kőfaragóműhelyében Izsó Miklóst, aki egy tamásfalvi kőfaragó segédje volt. Ferenczy 1856-ban halt meg szülővárosában, zúgó viharban temették, jeltelen sírba hantolták.

1902-ben, Beöthy Zsolt kezdeményezésére, Fábry János megkereste Fe­renczy sírját. A minisztérium elrendelte exhumálását, s hamvait a református templom kriptájában helyezték el, az Eurydiké-szoborral együtt. A temetői sírban és már előzőleg tűzvészben megrongálódott művét Hevessy Pál restaurálta. A szarkofág és az Eurydiké a templom alagsorában megtekinthető.

A templom külső falán, bemélyesztett fülkében látható Ferenczy karrarai márványból készített mellszobra, Vaszary László alkotása. A mellszobrot 1909-ben avatták fel, a beszédet Beöthy Zsolt tartotta. Ferenczy leveleit Wallentínyi Dezső adatta ki.

Ferenczy kucsmáit, süvegeit, bársonyöltönyeit a múzeum raktárában őrzik. Úgyszintén a múzeumban található egy befejezetlen mátványportréja (Róbert Károly), egy búsuló lányt ábrázoló domborműve, valamint számos mellszobrának másolata.

Ferenczy legfőbb érdeme, hogy megteremtette a magyar szobrászművészetet, s útnak indította pályáján Izsó Miklóst, továbbá felkutatta a szoborkészítésre alkalmas hazai márványt.

Ferenczy István műterme (műhelye) az új gimnázium felé vezető utca sarkán állt, az ún. Ferenczy-kertben. Hazatérése után ott dolgozott és oktatta Izsót. A műtermet régen lebontották, ma emeletes épület áll a kert helyén, földszintjén üzlettel.

(Ferenczy István példátlan takarékoskodással a múlt század első felében Rómában egyedülálló bronzgyűjteményt hozott létre. Hazatérése után a gyűjteményt felkínálta az államnak, de annak nem kellett. Gyűjteményét az örökösök elébb Rimaszombatban, majd Budapesten őrizték. Amikor hivatalosan leltárt készítettek a 80 bronzszoborról, a szobrok között volt Leonardo da Vinci lovasszobra is, a lovat megülő lovas nélkül. A hiányzó darabot Ferenczy rimaszombati műhelyében befalazva találták meg. A gyűjteményt ­Leonardo alkotásával egyiitt  az örökösök az államkincstárnak adták el mivel Ferenczy a hazájának szánta a gyűjteményt. A Leonardo-lovasszobor teljes egészében a budapesti Szépművészeti Múzeum-ban található.)

 (Részlet Veres János: Széttekintés a rimaszombati járásban c.könyvéből)