1993. szeptember 1-jén nyílt meg a Dobšinský utcában a 2. számú alapiskola 415 diákkal, 30 pedagógussal, ebből 24 tanítóval és 6 nevelőnővel. Az iskola igazgatónője Sebők Valéria és igazgatóhelyettese Hacsi István lett. Az iskola ideiglenesen a Szlovák Hadsereg laktanyaépületében kapott helyet.

     A laktanyában eltöltött évek után az 1997/98-as tanévet már az új iskolaépületben, a Nyugat lakótelep Novomeský utcájában kezdhettük el. 403 tanuló és 32 pedagógus egy minőségileg más környezetbe került. Az új iskola korszerű, eredetileg 16 tantermes, de hála a szülők identitás tudatának, 18 osztállyal működik. 6 szakterme van a kémia, fizika és természetrajz oktatására. Külön szaktanterem biztosítja az idegen nyelvek, a zene illetve a képzőművészet oktatását. A 6. tanterem a számítógép-oktatást szolgálja. A tornaterem építése folyamatban van.

2002. május 31.-én méltó körülmények között vette fel iskolánk a magyar nemzeti szobrászat megteremtőjének, Ferenczy Istvánnak a nevét. Iskolánk igazgatónője Szigeti László államtitkártól vette át a névfelvételt igazoló okiratot. Iskolánk képzőművész pedagógusa, Nagyferencz Katalin készítette el mészkőből Ferenczy István mellszobrát, amely a jövőben intézményünk falai között hivatott hirdetni a művész iránti elismerést.

Büszkén elmondhatjuk, hogy az eddig megtett út, az elvégzett munka, az elért sikerek és a hagyományteremtés elismerése a névfelvétel. Iskolánk minden évben nyitott napok keretében fogadja jövendőbeli elsőseit és szüleiket.

Az iskola megalakulásának évétől rendszeresen jelenik meg iskolánk újságja a Tanakodó Nebuló.

     2002. június 15.-től iskolánk igazgatónője Kubačka Gizella. Az intézmény  igazgatóhelyettesei Bodor Zsuzsanna és Mihály Ágnes.

     A 2002/2003 –as iskolai évet 311 tanulóval és 30 pedagógussal kezdtük.

Tanulóink minden évben aktívan bekapcsolódnak a különböző versenyekbe. Évente képviselik iskolánkat a vers- és prózamondóverseny országos fordulóján. Szép eredményekkel büszkélkedhetünk a Szép magyar beszéd, az angol és a német nyelvi olimpiászokon, a Poznaj slovenskú reč versenyén. Tanulóink sikeresek a különböző természettudományi versenyeken is, a kémiai olimpiász, matematikai olimpiász és Pytagoriáda fordulóin.